Rejestracja i opłaty

Rejestracja i opłata konferencyjna

Rejestracja została zamknięta.

Udział na miejscu:

Opłata: EUR 160
Opłata dla doktorantów:
EUR 90

Udział online:

Opłata: EUR 50
Opłata dla doktorantów: EUR 40

Kolacja konferencyjna: więcej informacji wkrótce

Szczegóły płatności:

Odbiorca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres:
 ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
NIP: PL7770006350
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Adres:
 Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
Tytuł przelewu: numer subkonta /KN000929/

Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu organizacji konferencji i zostaną usunięte po jej sfinalizowaniu. Dane przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).