Abstrakty

Propozycje sesji tematycznych

Nadsyłanie propozycji sesji tematycznych zostało zakończone. Lista przyjętych sesji tematycznych i opisy w języku angielskim znajdują się w zakładce Program.

Zgłoszenie abstraktów

Termin zgłoszenia: do 30 września 2021
Potwierdzenie przyjęcia: 31 października 2021

W pełni anonimowe abstrakty o objętości 300 słów (nie licząc bibliografii) należy przesyłać za pośrednictwem systemu EasyChair. Akceptowane formaty plików to .pdf, .doc(x) i .rtf. Prosimy o umieszczenie do pięciu słów kluczowych na początku abstraktu, aby ułatwić proces recenzji. Językami konferencji są angielski i polski.

Czas trwania każdej prezentacji wynosi 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję.