Zaproszenie do zgłaszania referatów

Zgłaszanie referatów

Czterodniowa konferencja organizowana przez Zakład Językoznawstwa Kognitywnego na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu ma na celu omówienie aktualnych badań na temat figuratywności myśli i języka. Jest to już szóste spotkanie z tej serii, po konferencjach w Salonikach (2014), Pawii (2015), Osijeku (2017), Bradze (2018) i Sofii (2020). Motywem przewodnim konferencji jest „Dynamiczność, schematyczność i zmienność w myśli figuratywnej i języku”. Pragniemy zaznaczyć, jak bardzo rozwinęła się ta dziedzina kognitywistyki od jej powstania oraz jak szeroki zakres zagadnień, perspektyw i metodologii obecnie obejmuje.

Zapraszamy do nadsyłania prac teoretycznych i empirycznych reprezentujących różne podejścia do badań nad wzajemnym oddziaływaniem mowy i umysłu. Mile widziane są zarówno prace synchroniczne jak i diachroniczne, prowadzone przy użyciu różnych metodologii (np. badania ilościowe, techniki eksperymentalne, porównania międzykulturowe i międzyjęzykowe, KAD, analiza socjo-wariacyjna, badania nad przekładem). Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów i sesji tematycznych związanych, między innymi, z następującymi zagadnieniami:

  • dynamiczność i zmienność w figuratywnej mowie i myśli
  • figuracja w geście i innych formach ekspresji multimodalnej 
  • figuracja i ucieleśnione poznanie
  • figuracja i emocje
  • figuracja i ideologia
  • język figuratywny i myślenie figuratywne w narracjach 

Wykłady plenarne wygłoszą:

  • Herbert L. Colston
  • Irene Mittleberg
  • Julien Perrez
  • Elżbieta Tabakowska