6. Międzynarodowa Konferencja Figuratywność w Myśleniu i Języku

21-22 kwietnia 2022, Poznań

Dynamiczność, schematyczność i zmienność w myśli figuratywnej i języku


Linki do sesji Zoom zostaną rozesłane do uczestników konferencji w środę 20 kwietnia.


Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że prof. Irene Mittleberg nie będzie mogła uczestniczyć w konferencji z powodów osobistych. Prof. Dylan Glynn (Université Paris 8) uprzejmie zgodził się wygłosić wykład plenarny “Operationalising metaphors: Usage as a quantifiable index of conceptual structure”


1 marca 2022 MEiN wydało oświadczenie o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi naukowcami i rosyjskimi instytucjami naukowymi. W nawiązaniu do tego oświadczenia, 3 marca 2022 Rektor UAM w Poznaniu wydała odpowiednią instrukcję.
W związku z tym prosimy uczestników afiliowanych w rosyjskich instytucjach naukowych o wycofanie swojego udziału w konferencji.
Po zamknięciu rejestracji 31 marca dokonamy poprawek w programie związanych z wycofaniem lub niezarejestrowaniem się prelegentów.


Mieliśmy nadzieję gościć Państwa osobiście w Poznaniu, pomimo pandemii dzielić się pomysłami i smacznym jedzeniem. Jednak wobec wojny w Ukrainie, naszym sąsiednim państwie, Polska skupia się na przyjmowaniu uchodźców. Obawiamy się także, że cywilne loty do i z Polski mogą być ograniczone. W związku z tym postanowiliśmy przenieść konferencję w całości na tryb online.
Jeśli uiścili już Państwo opłatę za udział w konferencji na miejscu, proszę napisać do nas w celu zwrotu różnicy w opłacie za udział online i udział na miejscu.
Komitet Organizacyjny FTL6


Ta twudniowa konferencja organizowana jest przez Zakład Językoznawstwa Kognitywnego na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu i ma na celu omówienie aktualnych badań o figuratywności myśli i języka.

Zapraszamy do nadsyłania prac teoretycznych i empirycznych reprezentujących różne podejścia do badań nad wzajemnym oddziaływaniem mowy i umysłu. Mile widziane są zarówno prace synchroniczne jak i diachroniczne, prowadzone przy użyciu różnych metodologii.

Fot. Xantana/Getty Images; Krzysztof Duda CC BY 3.0; Stanisław Szewczyk CC BY 3.0

Wykłady plenarne

Herbert L. Colston

(Uniwersytet Alberty)

Irene Mittelberg

(Politechnika w Akwizgranie)

Julien Perrez

(Uniwersytet w Liège)

Elżbieta Tabakowska

(Uniwersytet Jagielloński)


Deklaracja dostępności