6. Międzynarodowa Konferencja Figuratywność w Myśleniu i Języku

20-24 kwietnia 2022, Poznań

Dynamiczność, schematyczność i zmienność w myśli figuratywnej i języku

Ta czterodniowa konferencja organizowana jest przez Zakład Językoznawstwa Kognitywnego na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu i ma na celu omówienie aktualnych badań o figuratywności myśli i języka.

Zapraszamy do nadsyłania prac teoretycznych i empirycznych reprezentujących różne podejścia do badań nad wzajemnym oddziaływaniem mowy i umysłu. Mile widziane są zarówno prace synchroniczne jak i diachroniczne, prowadzone przy użyciu różnych metodologii.

Fot. Xantana/Getty Images; Krzysztof Duda CC BY 3.0; Stanisław Szewczyk CC BY 3.0

Wykłady plenarne

Herbert L. Colston

(Uniwersytet Alberty)

Irene Mittelberg

(Politechnika w Akwizgranie)

Julien Perrez

(Uniwersytet w Liège)

Elżbieta Tabakowska

(Uniwersytet Jagielloński)


Deklaracja dostępności